Czym jest liberalizm?

 

Jak wygląda perfekcyjne państwo? To państwo, w którym wszystkim obywatelom żyje się poprawnie. Każdego na wszystko stać, dostęp do wszystkich usług jest łatwy i bezproblemowy. Prawie każdy posiada tyle, że nie zazdrości innym. W doskonałym państwie nie ma ludzi biednych i nieszczęśliwych. Czy to jednakże możliwe? Czy gdyby w rzeczywistości udałoby się zdobyć taki stan, jego utrzymanie byłoby realne? Wszystko dla wszystkich i równe szanse są podstawami, jakie głosi liberalizm konserwatywny. Czy natomiast państwo liberalne jest właściwym sposobem na funkcjonowanie i organizacje życia społeczeństwa?

Taki system z pewnością miałby własne plusy. Większa swoboda funkcjonowania. Całkowity brak sprawdzeniu ze strony państwa. Niemniej jednak zostały by i minusy. Liberalizm gospodarczy przyczyniłby się do tego, że nie obowiązywałyby żadne zasady. Totalna swoboda dałaby ludziom szanse na popełnianie przestępstw, z które nie ponosiliby żadnej odpowiedzialności. Szerzyłoby się bezprawie. Jeżeli już prawie każdy mógłby robić to, co pragnie i na co, ma ochotę, anarchia stałaby się faktem. Liberalizm ekonomiczny propagujący swobodę w podejmowaniu decyzji finansowych mógłby doprowadzać do finansowego krachu całe państwo. Liberalizm to świetny nurt poglądów politycznych natomiast nie w skrajnej wersji. Pozwolenie ludziom na wszystko, danie im kompletnej swobody, doprowadziłoby do całkowitego braku poczucia kontroli. Do upadku moralności również. Pozytywnym aspekt stanowi tu postulat wyrównywania szans. W obecnej sytuacji są one zależne, i od naszej pozycji zawodowej, i od miejsca zamieszkania, i do środowiska, z którego pochodzimy.

Zobacz też: http://www.liberalizm.eu/liberalizm-ekonomiczny/

Leave a comment