Zalety przydomowej oczyszczalni

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to ekologiczne rozwiązanie alternatywne dla tych, którzy nie mogą podpiąć swojego domu do sieci kanalizacji. Ścieki gromadzone w zbiorniku są oczyszczane w sposób biologiczny, czyli nie zagrażają środowisku naturalnemu. Koszt utrzymania takiej oczyszczalni jest nieznaczny – do 1000 zł w skali roku.

Wytwarza się ją na etapie budowy domu. Najlepiej stworzyć oczyszczalnię wtedy, gdy robi się inne prace ziemne. Są dwa typy przydomowych oczyszczalni ścieków, które stosuje się w współzależności od tego, z jakim gruntem mamy do czynienia. Pierwszym z nich są oczyszczalnie drenażowe, które są tańsze, ale wymagają większego terenu. Można w nich zastosować drenaż rozsączający lub piaskowy. Oba wykazują podobną skuteczność, choć częściej wybierany jest ten pierwszy. Drenaż piaskowy konieczny jest wówczas, gdy gleba nie jest bardzo dobrze przepuszczalna a poziom wód gruntowych jest wysoki. Drugim rodzajem przydomowych oczyszczalni ścieków są oczyszczalnie biologiczne. W tym wypadku w ziemię wkopuje się zbiornik, zwykle o powierzchni 8m3. Nie ma znaczenia to, jaka jest gleba, ani poziom wód gruntowych. To dość duża inwestycja, niemniej jednak ci, którzy nie mają innego wyjścia, muszą się na nią zdecydować. Występują w wersji z osadem czynnym lub złożem biologicznym. Na rynku dostępna jest także przydomowa oczyszczalnia, w której połączono oba te rozwiązania. Nie wszędzie można zamontować taką oczyszczalnię. O ile wody gruntowe są zbyt wysoko, nie ma takiej sposobów.

Źródło: przydomowe oczyszczalnie toruń

Leave a comment