Egzamin na uprawnienia budowlane

Podnoszenie umiejętności i zdobywanie nowych kwalifikacji daje możliwość nam na awans w pracy, jak także zdobycie nowej świetnie płatnej pracy. Z całkowitą czyli stu procentową pewnością jest to zasada uniwersalna, która tyczy się także branży budowlanej, która, jak wiemy, wyróżnia się dynamicznym rozwojem i dużym zatrudnieniem. Właśnie dlatego warto uzyskiwać nowe umiejętności i poszerzać edukację, co jest możliwe dzięki rozwiązaniu, jakim są uprawnienia budowlane, które są nadawane przez komisję kwalifikacyjną Polskiej izby Inżynierów Budownictwa.

Jak zdobyć uprawnienia budowlane?
Przede wszystkim powinno się zaznaczyć, że uprawnienia budowlane są w zgodzie z polskim prawem wydawane w postaci wyborów administracyjnej. Aby zyskać uprawnienia w branży budowlanej trzeba spełniać kilka zasadniczych warunków, których szczegółowe zasady określone są w przepisach prawa budowlanego. Najogólniej rzecz ujmując dotyczą one jak kierunkowego wykształcenia, jak też odpowiedniej praktyki w zakresie projektowania, jak też stażu w branży budowlanej. Wyłącznie kandydaci, którzy spełniają omówione wcześniej warunki, mogą przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane, który organizowany jest przez polską izbę Inżynierów Budownictwa. Egzamin w całym kraju odbywa się w tym samym czasie. Składa się z dwóch części, pierwsza część ma charakter pisemny. Jest to test. Natomiast druga część ma charakter ustny. Po uzyskaniu pozytywnych wyników z obu części kandydat uzyskuje uprawnienia budowlane, czyli uprawnienia do prowadzenia samodzielnych prac technicznych w zakresie projektowania albo prowadzenia robót budowlanych.

Zobacz więcej: uprawnienia budowlane.

Leave a comment