test na ojcostwo

Test na ojcostwo w ciąży

  W niektórych, lekko bardziej wyjątkowych przypadkach podczas zajścia kobiety w ciąże przydatne mogą być testy na ojcostwo w ciąży kobiety. Jest to związane z wymaganiem ustalenia ojcostwa jeszcze przed narodzeniem dziecka i określeniem jego statusu prawnego. Z całą pewnością częściej wykonywanie tego typu testów jest podyktowane też innego rodzaju…

Read More