Epoki literackie

Literatura to rzeczywiście fascynujący temat. Szczególnie ciekawe wydają się epoki literackie, które wyróżniały się cechami charakterystycznymi, które pozwalały je odróżniać od pozostałych. Warto dodać o tym, że takie epoki następowały po sobie w sposób powolny a także stopniowy.

Z całkowitą czyli stu procentową pewnością warto również zaznajomić się z utworami charakterystycznymi dla danej epoki.
Literatura – co warto wiedzieć?
Na początku należy zaznaczyć, że epoki literackie to przede wszystkim utwory z tego okresu, które wyróżniały się charakterystycznymi motywami, ale także ideami czy również poglądami dla danego okresu. Warto dodać też o tym, że takie epoki były ulokowane w różnych okresach, a więc też ważnych wydarzeniach historycznych. W dodatku, warto też poszerzyć swoje informacje na temat poszczególnych epok np takich jak starożytność średniowiecze czy również renesans. Jeżeli już chodzi np o starożytność, to bardzo duże zainteresowanie wzbudza w głównej mierze mitologia grecka, rzymska, niemniej jednak także poglądy filozoficzne które ukazują się w tym okresie. Warto być świadomym również o tym, że starożytność to wyjątkowe dzieła na przykład tj. Iliada czy również Odyseja. Dla epok literackich bardzo charakterystyczne są motywy literackie. Takie motywy znajdziemy w utworach danego okresu, a więc charakterystyczne elementy powtarzające się w utworach danej epoki. Warto pamiętać, że różnią się one sposobem przedstawiania w utworach. Jeżeli chodzi przykładowo antyk to takim charakterystycznym motywem był bez wątpienia humanizm.

Polecamy: iliada.

Leave a comment