Notariusz – czym się zajmuje

Spora większość osób u notariusza pojawia się maksymalnie dwa razy w swoim życiu. Kancelaria notarialna Łódź najczęściej odwiedzana jest, gdy mamy zamiar sprzedania lub zakupienia nieruchomości. Notariusz Łódź właśnie może nam z tymi kwestiami pomóc.

 Z czego składają się notarialne koszty?
Jeśli posiadamy mieszkanie, które chcemy sprzedać, bardzo prawdopodobne jest, że nie będziemy u notariusza ponosić kosztów. Wynika to z praktyki. Oczywiście istnieją wyjątki od tej zasady, ponieważ to strony decydują o założeniach, które będzie zawierała umowa, a w tym również i jaki sposób będzie poniesienia jej kosztów. Wyjątkiem jest podatek – zawsze płaci go osoba zobowiązana, co określają takie ustawy jak: podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Co składa się na notarialne opłaty?
Na jakie notarialne opłaty przygotowani powinniśmy być przy umowie dystrybucji?
Przy standardowej umowie sprzedaży, gdy jesteśmy zainteresowani kupnem lokalu z wtórnego rynku, np nieruchomość gruntową, mamy dzisiejsze 5 opłat, które zazwyczaj występują:
– pcc, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych – jest to 2% od wartości nieruchomości,
– podatek VAT wynoszący 23% od wynagrodzenia notariusza,
– taksa notarialna – co znaczy uposażenie notariusza. Jest ona wyliczana na bazie wartości nieruchomości,
– opłata za złożenie wniosku wieczystoksięgowego wynosząca 246,00 zł brutto – jednakże nie będzie jej o ile sprzedawane jest, bez księgi wieczystej, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu,
– opłata sądowa – najczęściej za wpis nowego właściciela w księdze wieczystej w związku z umową dystrybucji, standardowo wynosi dwieście pln,
– koszt wypisów notarialnego aktu – wynosi 7 złotych i 38 groszy brutto za każdą stronę umowy, mnoży się ją przez ilość wypisów. Wypisy, które są potrzebne to: do sądu wieczystoksięgowego, dla stron, wydziału geodezji, urzędu skarbowego, nierzadko również dla spółdzielni.
 

Zobacz także: notariusz łódź piotrkowska.

Leave a comment