Składowanie chemikaliów

Współcześnie wykorzystuje się sporo materiałów, które są potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia i życia. Powinno się się z nimi obchodzić ostrożnie, dlatego że nieuprawnione użycie mogłoby powodować niebezpieczeństwo. Materiały takie nie mogą być ogólnodostępne.

Powinno się je przechowywać w bardzo określonych ustaleniach i muszą być to warunki ochronne. Magazyn gazów jest przykładowo przystosowany do przetrzymywania gazu w butlach i różnego rodzaju zbiornikach i pojemnikach. W takim magazynie funkcjonuje szereg różnego rodzaju zabezpieczeń chroniących gazy przed wydostaniem się z opakowań, w których są szczelnie zamknięte. Wiele gazów jest wybuchowych, ale są również gazy trujące. W specjalnych magazynach wykorzystuje się takie rozwiązania, które mają na celu uniemożliwienie dostępu do tych materiałów osobom niepowołanym. Biorąc pod uwagę na to, że najczęściej mogą zdarzać się kradzieże, magazyny są dozorowane i monitorowane 24h na dobę. W większości takich magazynów konieczna jest ochrona fizyczna osób oraz monitoring, który pozwala ewentualnie wykryć wszelkie nadużycia i zidentyfikować osoby, które dostały się tam bez przepustki, a w razie wtargnięcia udaremnienie ich poczynań. W każdym przypadku powinno się pamiętać, że e magazynie takim muszę być stosowane rozmaite normy i zasady, które warunkują bezpieczeństwo. Tego rodzaju magazynów w Polsce jest sporo i poszczególne różnią się wielkością, lokalizacją i zasadami funkcjonowania, ale z reguły przyjmuje się, że skład substancji niebezpiecznych ma w każdej sytuacji bardzo podobne zasady dotyczące bezpieczeństwa.

Źródło informacji: skład substancji niebezpiecznych.

Leave a comment