Przechowywanie materiałów niebezpiecznych

Przechowywanie materiałów niebezpiecznych jest obwarowane wieloma zasadami. Takich materiałów nie można przechowywać dowolnie, dlatego że stanowią one zagrożenie dla zdrowia i życia. W przypadku wszelkich materiałów chemicznych i wybuchowych konieczne jest przygotowanie specjalnej przestrzeni do przechowywania, która uwzględnia zasady bezpieczeństwa i daje możliwość przechowywać takie towary w sposób niezagrażający zdrowiu i życiu ludzi.

Magazyn chemiczny musi być także pod ścisłym nadzorem. Dla większości takich materiałów używa się specjalne pojemniki do przechowywania i uwzględniają one indywidualne cechy konkretnych produktów oraz odcinek niebezpieczeństwa, jakie te produkty powodują. Mocno ograniczony jest też dostęp do takich materiałów. Mogą mieć z nimi styczność wyłącznie i tylko przeszkoleni ludzie, którzy wiedzą, jak obchodzić się z konkretnymi produktami, ażeby nie utworzyć niepotrzebnego zagrożenia. Magazyn chemikaliów musi być także zlokalizowany w konkretnie ustalonym miejscu oddalonym od zasięgu ludzi i niekolidującym z przyrodą. Niedozwolone jest umiejscawianie takiego magazynu przykładowo na osiedlach mieszkalnych czy obok domów jednorodzinnych, bo to mogłoby się źle skończyć. W takim przypadku istnieje za duże zagrożenie, że będą mieli oni dostęp do tych chemikaliów i mogą się z nimi obchodzić w sposób nieodpowiedni. Ze względu na charakter chemicznych substancji, powinniśmy posiadać do nich ograniczony dostęp i pamiętać, że stanowią one dla nas poważne zagrożenie, więc obchodzenie się z nimi powinno być bardzo konkretne.

Źródło informacji: magazyn chemikaliów.

Leave a comment