Kurtyny paskowe

Oddzielenie miejsc o różnym poziomie czystości powietrza jest niezbędne w wielu miejscach. Takie przesłony używa się w głównej mierze w fabrykach przetwórstwa spożywczego, przykładowo w zakładach mięsnych. Jednakże jakiś czas temu znaczenie fizycznych przegród znacznie wzrosło za sprawą obowiązującej na całym świecie pandemii.

W szpitalach a także placówkach zdrowia kurtyna paskowa stała się niezbędnym elementem bezpieczeństwa.
Kurtyna paskowa – na czym polega jej działanie?
Są to kurtyny mające postać pasków albo arkuszy wykonywanych z PCV, które są instalowane w specjalnych strefach. Mogą być montowane do sufitu lub nadproży w budynkach o różnym przeznaczeniu. Ich funkcja polega na rozdzieleniu stref, w których mają być zachowane różne warunki dotyczące jakości powietrza. W znaczący sposób ograniczają swobodny wymianę powietrza i zatrzymują szkodliwe drobnoustroje takie jak bakterie i wirusy. Stanowią zatem fizyczną przegrodę, która podnosi poziom bezpieczeństwa biologicznego. Z tego względu kurtyny paskowe są stosowane do wydzielania stref w szpitalach zakaźnych, umożliwiając rozdzielenie pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych. Oczywiście obowiązkowo muszą być stosowane środki ochrony osobistej takie jak przyłbice, maseczki, rękawiczki, jak i zasady higieny dotyczące częstego mycia rąk i zmieniania odzieży. Takie zabezpieczenia jak kurtyny paskowe PCV stanowią jeden z wielu elementów zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusów czy bakterii. Zwłaszcza w obecnej sytuacji warto przeanalizować ich przeznaczenie w zakładach pracy.
Zobacz również: kurtyny paskowe PCV.

Leave a comment