Jak oznakowane są substancje chemiczne

Odpady i substancje chemiczne muszą być składowane w specjalny sposób, by nie skaziły środowiska naturalnego i nie stwarzały zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Powinno się z nimi postępować w dany sposób, bo mogą wywołać ekologiczną katastrofę jeżeli już wyleją się albo wysypią. Magazyn chemiczny to miejsce, które jest w prawidłowy sposób zabezpieczone i służy do przechowywania materiałów niebezpiecznych chemicznego pochodzenia.

Wszystkie substancje, które się w nim znajdują są zabezpieczone w specjalnych pojemnikach. Te z kolei są opisane i oznakowane tak, aby nikt nie otworzył ich przypadkowo. Skład materiałów niebezpiecznych to miejsce, do którego nie można wchodzić bez zezwolenia. Materiały, które są w nim składowane znajdują się w zamkniętych pojemnikach, by nikt nie był w stanie ich otworzyć. Magazyny składujące odpady i niebezpieczne substancje zwykle oddalone są od tradycyjnych zabudowań. Najczęściej znajdują się na przedmieściach, teren zaś jest monitorowany i ogrodzony. Do samego obiektu można zdobyć się jedynie z przepustką. Pojemniki z substancjami niebezpiecznymi są oznakowane przy pomocy piktogramów. To klasyfikacja zunifikowana, czyli obowiązuje we wszystkich państwach. Substancje niebezpieczne dzielą się na trzy rodzaje. Pierwsze z nich to substancje łatwopalne i takie, które mogą wybuchnąć. W tej grupie są też materiały powodujące korozję metali. Drugie stanowią zagrożenie dla życia, przykładowo. działają drażniąco na oczy. Trzecia grupa stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego, przede wszystkim wody oraz powietrza.

Polecamy: magazyn chemiczny.

Leave a comment