Audyt DDD biologa

Każda firma musi spełnić inne wymagania, by mogła funkcjonować na rynku. Są firmy które muszą mieć koncesję lub różnorakie pozwolenia, ale są również takie, wobec których umotywowane staje się potrzeba stworzenia specjalnych audytów. W sytuacji firm produkcyjnych z sektora spożywczego standardowy jest audyt DDD, czyli audyt biologa terenowego.

Taki audyt jest sprawdzeniem stanu otoczenia firmy i ma za zadanie określenie stopnia bezpieczeństwa otoczenia, w jakim ta firma funkcjonuje. W przypadku produkcji żywności szczególnie ważne jest, ażeby otoczeniu firmy nie zagrażały rozmaite szkodniki, bo mogą one wpłynąć nie tylko na jakość pracy i kulturę działania, ale także na bezpieczeństwo wyrobów, które w takim biznesie powstają. Z tego także względu biolog terenowy musi się przyjrzeć sąsiedztwie firmy i zdecydować, czy jest ona bezpieczna, czy także coś jej zagraża i w związku z tym konieczne byłoby wykonanie konkretnych działań mających na celu poprawienie bezpieczeństwa. Badania biologa terenowego nie są ani bardzo długie, ani także zbytnio kosztowne, niebezpieczne czy problematyczne. Podczas audytu firma może normalnie funkcjonować, natomiast biolog para się własnymi zadaniami. W jego ocenie pojawią się różnorodne wskazania dla firmy i szczególnie ważne jest, ażeby przedsiębiorstwo się do nich stosowało. Nie są to wyłącznie puste zalecenia, niemniej jednak wskazówki podyktowane głównie doświadczeniem w innych placówkach, zatem z pewnością pomogą one znacząco w działaniu i przełożą się na zwiększenie bezpieczeństwa zarówno dla pracowników, jak i dla późniejszych klientów firmy.

Zobacz więcej: raport ddd

Leave a comment