Czym jest dejonizacja?

 

Woda, choćby była najczystsza, nie za każdym razem posiada takie właściwości i parametry, żeby można ją było dowolnie wykorzystywać. W sytuacji użycia wody do produkcji żywności, do produkcji leków albo kosmetyków, a również we przeróżnego rodzaju laboratoriach, woda musi być oczyszczona ze zbędnych ładunków elektrostatycznych. Do tego celu stosuje się specjalne urządzenia do dejonizacji, w skład których wchodzą m.in. listwy dejonizacyjne albo specjalne pistolety.

Wodę dejonizowaną wykorzystuje się tak, jak pisaliśmy powyżej w gastronomii i kosmetyce, ale posiada ona także użycie w myjniach samochodowych, w procesach produkcji tekstyliów, w procesach galwanizacyjnych i przy produkcji szkła i metali. Listwa jonizująca z takich urządzeń wykorzystywana jest też podczas przygotowania wody dla szpitali, sanatoriów, gabinetów medycznych i laboratoriów. Wykorzystanie wody dejonizowanej notuje się też w rolnictwie i w przemyśle drukarskim. Dzisiejsza woda jest bardzo mocno naładowana ładunkami elektrostatycznymi i przez to nie można jej wykorzystać w każdym zakresie. W procesie usuwania dodatnich i ujemnych jonów dejonizacja stwarza, że woda otrzymuje parametry, przy których może być swobodnie wykorzystywana. Szeroki zakres stosowania pokazuje jasno, że woda, jaką dysponujemy na co dzień, nie jest zbyt dobrej jakości. Rozpuszczone w niej związki sprawiają, że w wielu procesach technologicznych w stanie pierwotnym byłaby zwyczajnie bezużyteczna. Umiejętne jej oczyszczenie stwarza, że przemysł może skorzystać bez konieczności narażania się na gorszą jakość wyrobów.

Sprawdź: dejonizacja.

Leave a comment