Uprawnienia budowlane

Branża budowlana oferuje wiele możliwości, jak też atrakcyjne zarobki, nie powinno zatem być zaskoczeniem, że wiele osób wiąże własną przyszłe dni zawodową właśnie z budownictwem. Warto być świadomym jednak o tym, by przez cały czas dbać o swój rozwój, a więc zdobywać np dodatkowe uprawnienia budowlane, które pozwolą nam na samodzielne wykonywanie prac technicznych np w obrębie kierowania pracami budowlanymi.
Dlaczego warto zdobyć uprawnienia w branży budowlanej?
Przede wszystkim takie dodatkowe uprawnienia to duża szansa na awans czy również zyskanie lepszych dochodów.

Nie zapominajmy jednak o tym, że uprawnienia budowlane mogą być uzyskane wyłącznie przez osoby, które zdadzą pozytywnie obie części egzaminu, który organizowany jest przez polską izbę Inżynierów Budownictwa. Do części ustnej przed komisją kwalifikacyjną mogą przystąpić tylko osoby, które zdały pozytywnie pierwszą część, czyli egzamin pisemny. Pamiętajmy też o tym, że na taki egzamin mogą zapisać się tylko osoby, które mają odpowiednie wykształcenie, jak również odbyły należycie długi staż w biznesie budowlanej. Na uwagę zasługuje także fakt, że uprawnienia budowlane dzielą się na dwa podstawowe typy, a mianowicie uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi, jak też uprawnienia do projektowania architektonicznego. W obrębie tych dwóch zasadniczych typów można wyróżnić jeszcze specjalności, na przykład takie jak specjalność instalacyjna czy również inżynieryjna, w obrębie której wyróżnia się jeszcze specjalność mostową, drogową, kolejową wyburzeniową czy hydrotechniczną.

Warto zobaczyć: uprawnienia budowlane.

Leave a comment