Serwis urządzeń dźwigowych

Urządzenia dźwigowe są niezbędne w różnych rodzajach prac budowlanych. Zaliczane są do tak zwanych maszyn dźwigowo-transportowych. Ich działanie polega na transportowaniu dużych ładunków sposób pionowy albo także poziomy.

Taki transport odbywa się na niewielkie odległości. Powinno się pamiętać, że obsługa tego typu maszyn wymaga odpowiednich kwalifikacji. Oznacza to, że pracownicy wyznaczeni do ich obsługi powinni być przeszkoleni i posiadać odpowiednie istotne uprawnienia.
Urządzenia dźwigowe – co należy mieć świadomość tego?
Na samym początku należy podkreślić, że urządzenia dźwigowe objęte są dozorem technicznym. Oznacza to, że mogą być używane jedynie w przypadku, gdy została wydana decyzja zezwalająca na ich eksploatowanie. Takie decyzje wydaje terenowy oddział Urzędu Dozoru Technicznego, czyli UDT. Należy też dodać, że odbiory UDT przebiegają wedle ściśle określonej procedury. Do uzyskania decyzji o sposobności eksploatacji niezbędne jest zgromadzenie dokumentacji technicznej. Są to w głównej mierze: opis techniczny, schematy elektryczne i pneumatyczne. W związku z tym, aby odbiory UDT zakończyły się wydaniem pozytywnej wyborów, niezbędne są dokumenty do testom urządzeń dźwigowych.
Urządzenia dźwigowe wymagają regularnych przeglądów, ażeby mogły zostać dopuszczone przez Urząd Dozoru Technicznego do pracy. W tym celu powinno się zadbać o serwis urządzeń dźwigowych. Takie usługi świadczą firmy specjalizujące się w naprawach, modernizacji a także remontach maszyn. W ramach usługi wykonywana jest również dokumentacja. Dzięki temu wszelkie urządzenia dźwigowe zostają przygotowane do okresowych badań.

Zobacz więcej: serwis urządzeń dźwigowych Poznan.

Leave a comment