Jakie warunki trzeba spełnić, aby zdobyć uprawnienia budowlane?

Podnoszenie umiejętności to zdecydowanie najlepszy sposób na znalezienie nowej pracy albo dostanie awansu. W biznesie budowlanej taką funkcję spełniają uprawnienia, która można dostać podchodząc do egzaminu organizowanego przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku kandydat otrzymuje uprawnienia budowlane w postaci wyborów administracyjnej komisji okręgowej.

Uprawnienia budowlane – co warto wiedzieć na ich temat?
Głównie trzeba zaznaczyć, że uprawnienia w budownictwie dotyczą dwóch głównych kategorii, a mianowicie projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi. Te dwie grupy dzielą się następnie na szereg różnorakich specjalności, w obrębie których kandydat pragnie rozszerzyć swoje kwalifikacji. Należy dodać, że uprawnienia budowlane pozwalają na wykonywanie określonych prac technicznych w zakresie wybranej specjalności. Kandydaci mają do wyboru różnorakie specjalności, jest to specjalność architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, inżynieryjna oraz instalacyjna. Specjalność Inżynieryjna dzieli się na: mostową, drogową, kolejową, hydrotechniczną a także wyburzeniową. Z kolei specjalność instalacyjna dotyczy instalacji urządzeń telekomunikacyjnych kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych, elektrycznych a także elektroenergetycznych. Trzeba też dodać, że uprawnienia budowlane mogą być zdobyte wyłącznie przez kandydatów spełniających warunki określone w prawie że budowlanym. Dotyczą one stażu w zakresie projektowania albo pracy na budowie, jak również tytułu naukowego kierunkowego średniego lub wyższego.

Sprawdź tutaj: uprawnienia budowlane.

Leave a comment