Geodeta – oferta

W sytuacji planowania inwestycji budowlanej, musimy skorzystać z usług doświadczonego biura geodezyjnego. Geodeta to osoba uprawniona do wykonywania zadań związanych z pomiarami, które są potrzebne do sporządzenia map do celów projektowych. Z tego typu usług korzystają zarówno osoby indywidualne, jak też firmy planujące inwestycje budowlane.

Usługi geodety – co powinno się wiedzieć?
Geodeta Kielce oferuje kompleksowe oraz terminowe usługi, które powiązane są w głównej mierze ze sporządzaniem dokumentacji geodezyjnej, jak również przygotowaniem map do celów projektowych. Taka mapa potrzebna jest przypadku uzyskania pozwolenia na budowę, jak też przy projektowaniu uzbrojenia terenu. Ponadto, geodeci wykonują także usługi tj. inwentaryzacje powykonawcze, które powiązane są z kompletowanie dokumentacji, jak też obsługą całego procesu budowlanego. Warto zdawać sobie sprawę również o tym, że usługi geodezyjne to obsługa inwestycji, czyli na przykład opracowanie projektu wykonawczego, jak też wytyczenie obiektów, które będą położone w zgodzie z planem zagospodarowania terenu czy też działki. Usługi geodezyjne Kielce to też podziały działki oraz gruntów, które mogą być przeznaczone na przykład na wybudowanie obiektów o charakterze mieszkalnym czy także przemysłowym. Jeżeli już więc planujemy bardzo duże inwestycje budowlane, w pierwszej kolejności powinniśmy zgłosić się do doświadczonego geodety, który sporządzi mapy do celów projektowych, niemniej jednak też wytyczy budynki. Usługi geodety mają charakter kompleksowy.

Zobacz: Geodezja Kielce.

Leave a comment