Charakterystyka energetyczna budynku – certyfikat

Powinniśmy uświadomić sobie, że o ile chcemy korzystać z dofinansowania pochodzącego z różnych rządowych skryptów np takich jak czyste powietrze to musimy przede wszystkim powierzyć wykonanie specjalistycznego audytu takiego jak audyt energetyczny. Jest to audyt wykonywany przez profesjonalistów, którzy oceniają obecny stan jak również proponują rozwiązania prowadzące do poprawy w zakresie bilansu energetycznego budynku.
Co warto wiedzieć na temat świadectw energetycznych?
Na początku trzeba zaznaczyć, że świadectwo charakterystyki energetycznej może być wystawione tylko przez osobę posiadającą uprawnienia audytora energetycznego.

Trzeba tutaj zaznaczyć, że wykonanie audytu to głównie rozpoznanie stanu technicznego budynku jak także ocena zapotrzebowania na energię a także ogrzewanie, które wynika w głównej mierze z parametrów technicznych obiektu. Warto mieć na uwadze jednak o tym, że taki audyt określający bieżące zapotrzebowanie energetyczne budynku to również propozycje usprawnień, które pomogą zmniejszyć energochłonność obiektu. Warto mieć na uwadze też o tym, że usługa tyczy się nie tylko i wyłącznie obiektów wolnostojących, ale możemy również korzystać z rozwiązania takiego jakie świadectwo energetyczne mieszkania. Dzięki takiemu audytowi dowiemy się jakie termomodernizacje wpłyną na poprawę parametrów energetycznych budynku, a więc będą się również wiązały ze z mniejszymi kosztami dotyczącymi ogrzewania czy także utrzymania optymalnej temperatury przez całe 356 dni w roku. Warto zatem skorzystać z takich rozwiązań.

Zobacz także: świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

Leave a comment