Budownictwo – uprawnienia

Nieustannie dużym zainteresowaniem cieszy się praca w budownictwie. Z całą pewnością jest to praca, która daje spore sposobności, dlatego jest dużo chętnych. Warto wspomnieć jednakże o tym, że naszą atrakcyjność na rynku pracy, jak również awans w biznesie budowlanej, mogą nam zapewnić uprawnienia budowlane.

Trzeba jednakże spełnić kilka warunków, by przystąpić do egzaminu, który umożliwia pozyskanie certyfikatu uprawniającego do samodzielnego wykonywania prac technicznych w budownictwie.
W jaki sposób można zdobyć uprawnienia w biznesie budowlanej?
Aby zyskać uprawnienia budowlane, które wydawane są przez odpowiednią komisję kwalifikacyjną polskiej izby Inżynierów Budownictwa w postaci decyzji administracyjnej, czyli certyfikatu, który uprawnia do wykonywania własnymi siłami prac technicznych w budownictwie, które mogą być powiązane z projektowaniem albo również prowadzeniem robót budowniczych, powinno się spełnić kilka zasadniczych wymagań. Te wymogi zawarte są w przepisach prawa budowlanego, a dotyczą tytułu naukowego kierunkowego albo pokrewnego, jak również odbycia praktyki w biznesie budowlanej, w zakresie przygotowywania projektów budowlanych, jak także pracy przy robotach budowlanych, w współzależności od wybranej specjalności. Powinniśmy uzmysławić sobie, że uprawnienia budowlane dzielą się na dwa główne rodzaje, a mianowicie projektowanie a także prowadzenie robót budowlanych. W obrębie tych dwóch rodzajów wyróżnia się specjalności, tj. konstrukcyjno-budowlana, architektoniczna, instalacyjna, inżynieryjna, na którą składa się między innymi specjalność mostowa.

Więcej informacji na stronie: uprawnienia budowlane.

Leave a comment